Cẩm nang du lịch Phú Yên – PDF

Cover Cam nang toithay.com

Trước mình đã viết một loạt bài về kinh nghiệm du lịch Phú Yên trên trang này, nhưng bài rải rác, nếu ai đó đi Phú Yên mà cần tham khảo đột xuất thì lại phải lên mạng, gõ địa chỉ này kia, click vào chỗ này chỗ kia, rất là không mất công.

Mình tổng hợp lại bài viết của mình thành một file PDF, vừa tiện để đựng trong smartphone hay tablet để cần là xem, vừa có thể in ra thành một tập A4 giở loẹt xoẹt. Cẩm nang của mình tích hợp thông tin một cách chi tiết và dễ hiểu nhất có thể, hi vọng có thể giúp đỡ một vài ý tưởng nếu bạn định đi Phú Yên.

Tải bản PDF:  Cẩm nang du lịch Phú Yên.

Deplov Bonchenski

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Lúc nào y cũng lầm lũi như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
Deplov Bonchenski

Gửi ý kiến