Cá sấu Ghena và các bạn

December 12, 2013 Deplov Bonchenski 0

Đối với tôi, Cá sấu Ghena và các bạn là một cuốn sách đẹp. Khi nói một cuốn sách đẹp, tôi muốn nói đến những con chữ, nội dung trong đó hơn là những hình […]