4 điểm đến phù hợp với những chuyến đi một mình

Đi một mình nhiều khi chẳng phải vì mình không rủ được ai hay không có ai để rủ, mà chỉ vì muốn đi khác với mọi khi thôi. Nhưng bây giờ đi đâu?

Có một cách nghĩ là khi một mình hoặc khi buồn, cứ chọn nơi nào buồn buồn mà đến. Thực ra nghĩ thế nó hơi sai sai. Ví dụ Huế chẳng hạn, một cố đô yên ả buồn tê tái, đặc biệt là mùa mưa ở Huế thì càng buồn nẫu ruột. Nhưng không khí ở Huế không thích hợp để đi một mình. Đà Lạt cũng buồn mà đi một mình lại vui. Toithay.com xin đưa ra 4 điểm đến phù hợp nhất cho những chuyến du lịch một mình. Gọi là điểm đến nhưng cũng là hành trình, vì chẳng ai đến nơi rồi ngồi một chỗ cả.

(Click vào ảnh để xem cỡ lớn)

 

Deplov Bonchenski

Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Lúc nào y cũng lầm lũi như miếng thịt trâu nơi gác bếp.
Deplov Bonchenski
About Deplov Bonchenski 84 Articles
Y ngớ ngẩn, cù lần, gàn, vừa đầu gấu vừa hèn mọn, lười chảy thây chảy mủ, ruồi đậu vào mép chả buồn đuổi. Đôi lúc hơi ngu, còn phần lớn thời gian thì cực ngu. Lúc nào y cũng lầm lũi như miếng thịt trâu nơi gác bếp.

Be the first to comment

Gửi ý kiến